W dniu 8 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 39. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 38 omówiono postęp prac projektowych pod względem zgodności z zatwierdzonym Programem Prac Projektowych rewizja 4e oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla I Etapu Robót rewizja 7. Konsultant potwierdził, że wszystkie dokumenty objęte Kamieniem Milowym nr 2 wpłynęły. Kierownik Projektu poprosiła o ustalenie między Projektantami styku obwodnicy Bolkowa z drogą S3. Omówiono kwestię kolorystyki desek gzymsowych na obiektach mostowych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.
Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 22 lutego 2017r.

Rada Techniczna nr 39 - zadanie II (2)