W dniu 5 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 51 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant przypomniał o zgłoszeniu wytwórni do produkcji asfaltu lanego na obiekty mostowe. Omówiono sprawę grubości zasypek przykanalików kanalizacji deszczowej na odcinkach zmian projektowych warstw drogowych. Projektant przedstawił propozycje rozwiązania. Inżynier wniósł uwagi do przedstawionej propozycji. Konsultant poprosił Wykonawcę o uprzątnięcie popiołu z dróg technologicznych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.
Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 19 lipca 2017r.

Rada Techniczna nr 52 - zadanie II (1)