W dniu 20 grudnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 69. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 68 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant poinformował, że należy fizycznie uniemożliwić wejście na obiekty mostowe oraz zabezpieczyć najazdy na obiekty przed przerwą świąteczną. Inżynier zwrócił uwagę na śliską nawierzchnię drogi technologiczej między obiektami MS-17 a MS-19. Konsultant przypomniał o odpowiednim zabezpieczeniu pracowników wykonujących ścieki skarpowe na wysokich nasypach. Przy montażu ścieków konieczne są dwie drabiny – po obu stronach montowanego ścieku. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 10 stycznia 2018r.
Rada Techniczna nr 69 - zadanie II (9)