Dnia 10 stycznia br. odbyła się Rada Techniczna nr 70. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 69 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant poprosił o przekazanie dla wszystkich zatwierdzonych na Kontrakcie Laboratoriów planów sprawdzeń i wzorcowań sprzętów i urządzeń laboratoryjnych na 2018r. Zwrócono uwagę, że wypełnianie wnęk wpustów ulicznych (warstwa nawierzchniowa) powinno być zakończane przed wykonywaniem nawierzchni danej drogi. Inżynier przypomniał, że wykonywanie robót w okresie zimowym wymaga każdorazowo zgłoszenia, wykazania odpowiedniego przygotowania techniczno-organizacyjno-sprzętowego Wykonawcy do prowadzenia robót i zgody Inżyniera. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 24 stycznia 2018 r.
Rada Techniczna nr 70 - zadanie I (4)