W dniu 30 stycznia br. odbyła się Rada Techniczna nr 72. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 71 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Zamawiający poprosił o uporządkowanie dróg poprzecznych oraz bypassów a także skontrolowanie stanu oznakowania. Konsultant poinformował, że oczekuje na Specyfikacje Techniczną na półki dla zwierząt. Omówiono zasady dalszego postępowania w sprawie rozwiązania Organizacji Ruchu na Węźle Bolków do czasu uruchomienia dalszego odcinka drogi S-3 i obwodnicy Bolkowa. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 7 lutego 2018r.