W dniu 21 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 74. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 73 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant przypomniał o kontroli laboratoryjnej pod kątem występowania zmarzliny w wbudowywanym gruncie. Inżynier poinformował, że należy przyspieszyć wykonanie podwaliny stożków. Konsultant zwrócił uwagę na uszkodzenia prefabrykatów przeznaczonych do robót wyposażeniowych przepustów. Inżynier przypomniał, że zakres możliwości prowadzenia robót w okresie zimowym określa Inspektor Nadzoru po odebraniu poprzednich robót. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 28 lutego 2018r.
Rada Techniczna nr 74 - zadanie II (6)