Dnia 21 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 74. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 73 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant poprosił o oficjalne zgłoszenie Wytwórni do produkcji mieszanek betonowych do nawierzchni betonowych na MOP oraz jednoczesne ustalenie daty przeglądu i gotowości wytwórni do wykonania zarobów próbnych mieszanek. Inżynier polecił Wykonawcy przedstawienie tabeli z brakującą dokumentacją w zakresie PZJ, PTiOR, wniosków materiałowych, SSTWiORB i wyników badań Wykonawcy. Omówiono plan działań związany z ul. Cukrowniczą. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 28 lutego 2018 r.

Rada Techniczna nr 74 - zadanie I (1)