W dniu 28 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 75. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 74 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant zwrócił uwagę na brak sposobu uszczelniania ekranów oraz zabezpieczenia słupów ekranów na obiekcie WS-18. Wykonawca poinformował, że zamierza wystąpić o zmianę umocnienia przyczółków obiektów stanowiących przejść dla zwierząt. Konsultant oczekuje na oficjalne złożenie zgłoszenia przez Wykonawcę. Inżynier zwrócił uwagę na brak Projektu Technologicznego odwodnienia obiektu MS-19. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 7 marca 2018r.
Rada Techniczna nr 75 - zadanie II (6)