Dnia 28 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 75. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 74 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant przypomniał, że wykonywanie robót w okresie zimowym wymaga każdorazowo zgłoszenia, wykazania odpowiedniego przygotowania techniczno-organizacyjno-sprzętowego Wykonawcy do prowadzenia robót i zgody Inżyniera. Konsultant stwierdził, że w okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnych napraw ułożonych wadliwie warstw bitumicznych. Konsultant przypomniał, że projekty TOR, które obejmują przejazdy przez obiekty powinny być kompletne i aktualne. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 7 marca 2018 r.
Rada Techniczna nr 75 - zadanie I (3)