W dniu 7 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 76. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 75 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant zwrócił uwagę na brak zabezpieczenia obiektów poprzecznych (niezamontowane balustrady). Inżynier poinformował, że należy przyspieszyć wykonywanie podwalin stożków. Konsultant przypomniał o kontroli laboratoryjnej pod kątem występowania zmarzliny w wbudowywanym gruncie. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 21 marca 2018r.
Rada Techniczna nr 76 - zadanie II (6)