Dnia 7 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 76. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 75 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant potwierdził zwiększenie ilości środków Wykonawcy w stosunku do okresów poprzednich, jednakże nie jest to wystarczająca ilość pracowników fizycznych oraz sprzętu umożliwiająca nadrobienie opóźnień. Inżynier przypomniał o zgłoszeniu wytwórni do produkcji mieszanek betonowych dla nawierzchni drogowej. Konsultant stwierdził, że do dnia dzisiejszego Wykonawca nie zgłosił lub nie uzyskał zatwierdzenia dla wszystkich podwykonawców dla zakresów robót które powinny być prowadzone od 15.03.2018. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 21 marca 2018 r.
Rada Techniczna nr 76 - zadanie I (1)