W dniu 21 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 77. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 76 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant zasygnalizował potrzebę wprowadzenia rozwiązań projektowych pozwalających na zagospodarowanie nadmiaru humusu. Inżynier poinformował, że ekrany na obiektach powinny mieć wypełnienie drewniane. Konsultant przypomniał o przeglądzie osnowy po okresie zimowym. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 28 marca 2018r.
Rada Techniczna nr 77 - zadanie II (2)