Dnia 21 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 77. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 76 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant przypomniał Projektantowi o konieczności przeprojektowania skarp na odcinku wykopowym w km 18+400 – 18+650 TG. Inżynier polecił Wykonawcy przekazanie harmonogramu prac dla ul. Cukrowniczej oraz porozumienia z firmą remontującą ul. Cukrowniczą. Konsultant zwrócił uwagę, że tygodniowe plany Wykonawcy nie pozwalają na nadrobienie powstałych opóźnień i polecił przedłożyć skorygowane plany na ten i przyszły tydzień. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 28 marca 2018 r.
Rada Techniczna nr 77 - zadanie I (6)