W dniu 28 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 78. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 77 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22.03.2018 Programem Robót rewizja10. Konsultant zwrócił uwagę na brak zabezpieczenia obiektów poprzecznych barierami. Inżynier poinformował o negatywnych wynikach badań zarobów próbnych SMA. Konsultant przypomniał o obowiązku przystosowania środków wykonawcy do planów w Programie Robót. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 5 kwietnia 2018r.
Rada Techniczna nr 78 - zadanie II (4)