Dnia 28 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 78. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 77 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 17. Konsultant przypomniał, że projekty TOR, które obejmują przejazdy przez obiekty powinny być kompletne i aktualne. Aktualny Projekt TOR nie spełnia powyższych warunków. Wykonawca poinformował, że projekt jest w trakcie procedowania. Inżynier przypomniał o przestrzeganiu technologii robót. Żadne uwarunkowania techniczne, organizacyjne, sprzętowe, ani pogodowe nie będą podstawą akceptacji dla obniżenia jakości wykonywanych robót. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 5 kwietnia 2018 r.
Rada Techniczna nr 78 - zadanie I (5)