W dniu 5 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 79. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 78 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22.03.2018 Programem Robót rewizja 10. Zwrócono uwagę, że pojazdy poruszające się po zabrudzonej nawierzchni trasy głównej powodują zakurzenie i zapylenie, znacznie ograniczające widoczność, co zwiększa ryzyko kolizji. Wykonawca poinformował, że do dnia 06.04.2018 przedstawi kalkulację dla dodatkowej Organizacji Ruchu dla węzła Bolków. Konsultant przypomniał o skoordynowaniu robót drogowych z innymi branżami. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 11 kwietnia 2018r.
Rada Techniczna nr 79 - zadanie II (4)