Dnia 5 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 79. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 78 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Inżynier zażądał pilnych wyjaśnień w sprawie wywożenia odpadów z budowy. Konsultant przypomniał o aneksowaniu umów podwykonawczych zawieranych terminowo. Zwrócono uwagę na pojawiające się poważne zapylenie z dróg technologicznych ze względu na brak zraszania ich powierzchni. Po każdym przejeździe środka transportowego w okolicy drastycznie pogarsza się widoczność, co stanowi zagrożenia dla ludzi i sprzętu. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 11 kwietnia 2018 r.
Rada Techniczna nr 79 - zadanie I (2)