W dniu 11 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 80. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 79 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22.03.2018 Programem Robót rewizja 10. Konsultant poinformował, że należy przyspieszyć wykonywanie podwalin stożków. Inżynier nie wyraził zgody na wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach do obiektu bez uprzedniego wykonania kap chodnikowych na długości skrzydełek. Konsultant poprosił o przekazanie informacji o dyżurach zaplanowanych na „weekend majowy”. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 27 kwietnia 2018r.
Rada Techniczna nr 80 - zadanie II (3)