Dnia 11 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 80. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 79 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Konsultant zwrócił uwagę, że należy zwiększyć nadzór nad robotami bitumicznymi. Inżynier poinformował, że nie wyraża zgody na wykonywanie pali pod ekrany przed zatwierdzeniem dokumentacji projektowej. Zamawiający przypomniał o spotkaniu z firmą BUDIMEX w dniu 16.04.2018r. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.
Rada Techniczna nr 80 - zadanie I(2)