W dniu 27 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 81. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 80 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22.03.2018 Programem Robót rewizja 10. W związku z intensyfikacją robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inżynier przypomniał o stosowaniu środków ochrony bezpośredniej (kamizelki, kaski, szelki), a także sygnalizatorów wizualno – dźwiękowych. Konsultant zasygnalizował pilną konieczność przyspieszenia robót wyposażeniowych na ustrojach nośnych. Inżynier przypomniał o uzupełnieniu uszkodzonych pasów darniny na skarpach zbiorników retencyjnych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 16 maja 2018r.
Rada Techniczna nr 81 - zadanie II (4)