Dnia 27 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 81. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 80 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Konsultant zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia liczby beczkowozów ze względu na bardzo duże zapylenie na drogach technologicznych. Inżynier poinformował, że do czasu zatwierdzenia zmian projektowych przez Inżyniera roboty muszą być realizowane zgodnie z obowiązującą Dokumentacja Projektową. Konsultant przypomniał o przestrzeganiu technologii robót. Żadne uwarunkowania techniczne, organizacyjne, sprzętowe ani pogodowe nie będą podstawą akceptacji dla obniżenia jakości wykonywanych robót. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 16 maja 2018 r.
Rada Techniczna nr 81 - zadanie I (7)