W dniu 16 maja br. odbyła się Rada Techniczna nr 82. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 81 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant zwrócił uwagę na konieczność odpowiednich zabezpieczeń pracy na obiektach poprzecznych. Inżynier zgłosił uwagi do czystości kruszywa w wykonywanych warstwach na drogach wewnętrznych i dojazdowych. Omówiono aspekty środowiskowe związane z robotami melioracyjnymi. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 23 maja 2018r.
Rada Techniczna nr 82 - zadanie II (14)