Dnia 16 maja br. odbyła się Rada Techniczna nr 82. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 81 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Konsultant poinformował, że należy zwiększyć wydajność wytwórni oraz z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowywać fronty robót. Inżynier przypomniał o wypełnieniu wymogów formalno-prawnych związanych projektem SRK. Konsultant zwrócił uwagę, że pogoda szczególnie sprzyja systematycznemu wykańczaniu i odbieraniu poboczy oraz pasów rozdziału. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 23 maja 2018 r.

Rada Techniczna nr 82 - zadanie I (1)