Dnia 23 maja br. odbyła się Rada Techniczna nr 83. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 82 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Konsultant stwierdził brak poprawności w danych przekazywanych w zleceniach badań, są już często nieaktualne i nie pokrywają się z rzeczywistością co uniemożliwia Inżynierowi uczestnictwa w tych badaniach. Inżynier zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia koordynacji oraz postępu prowadzonych robót. Konsultant przypomniał, że grupy nośności podłoży gruntowych G1 w przypadku bezpośredniego układania konstrukcji nawierzchni powinny być oceniane i potwierdzane przez geologa Wykonawcy. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 30 maja 2018 r.
Rada Techniczna nr 83 - zadanie I (1)