Dnia 30 maja br. odbyła się Rada Techniczna nr 84. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 83 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Konsultant przypomniał o konieczności przeszkolenia i stosowania się do obowiązujących przepisów pracowników skierowanych do kierowania ruchem drogowym. Inżynier zwrócił uwagę na zbyt wolny postęp robót w zakresie stożków i umocnień oraz polecił Wykonawcy przedstawienie Programu Naprawczego dla kapy wewnętrznej nitki lewej obiektu WS-7. Konsultant przypomniał, że podczas zagęszczania kruszywa na warstwach wymagana jest odpowiednia jego wilgotność. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 13 czerwca 2018 r.
Rada Techniczna nr 84 - zadanie I (5)