Dnia 13 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 85. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 84 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Zwrócono Wykonawcy uwagę na brak ustawienia znaków ograniczających prędkość na Placu Budowy oraz brak wystarczającej liczby beczkowozów. Wykonawca poinformował, że trwa układanie geokraty. Konsultant przypomniał o zasadzie wypełniania geokraty kruszywem od dołu, a nie od góry oraz na konieczność zachowania przy tym odpowiedniej staranności, by uniknąć jej deformacji. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 20 czerwca 2018 r.
Rada Techniczna nr 85 - zadanie I (6)