Dnia 20 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 86. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 85 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Inżynier poinformował, że oczekuje od Wykonawcy na przedłożenie ZPRS w zakresie SRK oraz aktualizację ZPRS dla zakresu umocnienia skarp. Konsultant wniósł o przedstawienie do następnej Rady Technicznej zestawienia terminów uruchomienia zbiorników i przepompowni. Wykonawca omówił sprawy BHP, poinformował o wydaniu zarządzenia o ograniczeniu prędkości na budowie do 30 km/h. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 27 czerwca 2018 r.
Rada Techniczna nr 86 - zadanie I (1)