W dniu 27 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 87. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 86 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym na budowę wprowadzono osiem nowych osób, które zostały przeszkolone. Konsultant przypomniał, że wykonywanie dylatacji bitumicznych na obiektach możliwe jest dopiero po wykonaniu nawierzchni na całej szerokości obiektu. Inżynier zwrócił uwagę na niestaranne wykonywanie robót brukarskich w obrębie stożków obiektowych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 4 lipca 2018r.
Rada Techniczna nr 87 - zadanie II (1)