Dnia 27 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 87. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 86 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót rewizja 18. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności oraz wymóg bezpośredniego nadzorowania robót przez przedstawiciela kierownictwa budowy w sytuacji prowadzenia prac bitumicznych pod i w bezpośredniej bliskości obiektów na drogach poprzecznych. Konsultant przypomniał, że montowane oznakowanie pionowe musi spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 4 lipca 2018 r.
sdr