W dniu 4 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 88. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 87 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Inżynier poinformował, że oczekuje pilnego dostarczenia Projektu Technologicznego wykonania uchwytów dla drabin rewizyjnych na przyczółkach obiektów. Konsultant przypomniał o konieczności zachowania właściwej grubości warstw nawierzchniowych w obrębie wykonywanych uciągleń na obiektach MS-13, MS-16, MS-17, MS-19. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 18 lipca 2018r.
Rada Techniczna nr 88 - zadanie II (3)