Dnia 5 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 88. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 87 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 18. Kierownik Projektu przypomniała o konieczności prowadzenia kontroli i utrzymania TOR. Inżynier zaopiniował pozytywnie wniosek Wykonawcy o zatwierdzenie Laboratorium do badań równości podłużnej IRI oraz właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni SMA. Konsultant zwrócił uwagę na konieczność stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz o zachowaniu jakości robót. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 18 lipca 2018 r.
Rada Techniczna nr 88 - zadanie I (6)