W dniu 18 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 89. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 88 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał, aby podczas wykonywania montażu ogrodzeń przy obiektach inżynierskich wykonywać zabezpieczenie wokół przyczółków mostowych zgodnie z dokumentacją. Omówiono kwestie stałych reperów przy obiektach. Inżynier przypomniał o pielęgnacji pasów darni na skarpach zbiorników retencyjnych i rowach melioracyjnych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 25 lipca 2018r.
Rada Techniczna nr 89 - zadanie II (5)