Dnia 18 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 89. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 88 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Inżynier zwrócił uwagę na niższą od deklarowanej i zbyt małą liczbę pracowników fizycznych na obiektach mostowych. Wykonawca poinformował, że powodem jest zmiana asortymentów robót. Poruszono kwestie związane z utrzymaniem zgodności wyniesionego oznakowania Tymczasowej Organizacji Ruchu z zatwierdzonymi projektami oraz kwestie ochrony środowiska w związku ze stanem tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 25 lipca 2018 r.
Rada Techniczna nr 89 - zadanie I (4)