W dniu 25 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 90. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 89 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono wypadków na budowie, odnotowano na budowie 12 drobnych uchybień dotyczących środków ochrony indywidualnej. Zostało przeszkolonych 20 nowych pracowników pod względem BHP. Inżynier poinformował, że oczekuje pilnego dostarczenia Projektu Technologicznego wykonania uchwytów dla drabin rewizyjnych na przyczółkach obiektów. Wykonawca poinformował, że dniu 20.07.2018r. odbyło się spotkanie w sprawie możliwości oddawania do ruchu realizowanej drogi ekspresowej S3, na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Bolków. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 1 sierpnia 2018r.
Rada Techniczna nr 90 - zadanie II (3)