Dnia 25 lipca br. odbyła się Rada Techniczna nr 90. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 89 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Inżynier stwierdził utrzymywanie się ilości Środków Wykonawcy na zwiększonym poziomie w stosunku do okresów poprzednich, jednakże nie jest to wystarczająca ilość środków Wykonawcy w zakresie pracowników fizycznych oraz sprzętu Wykonawcy. Konsultant poinformował, że oczekuje od Wykonawcy przedłożenia ZPRS w zakresie SRK oraz aktualizację ZPRS dla zakresu umocnienia skarp. Inżynier przypomniał, że grupy nośności podłoży gruntowych G1 w przypadku bezpośredniego układania konstrukcji nawierzchni powinny być oceniane i potwierdzane przez geologa Wykonawcy. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 1 sierpnia 2018 r.
cof