Dnia 1 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 91. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 90 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19.

Ze względu na panujące wysokie temperatury, Inżynier przypominał o obowiązkach Wykonawcy jako pracodawcy w zakresie zapewnienia właściwych warunków pracy. Konsultant stwierdził utrzymywanie się ilości Środków Wykonawcy na zwiększonym poziomie w stosunku do okresów poprzednich, jednakże nie jest to wystarczająca ilość w grupie pracowników fizycznych oraz sprzętu Wykonawcy, dla elementów Robót umożliwiających nadrobienie opóźnień w zakresach, za które ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Inżynier przypominał o wymogu pracy od 06.00 do 22.00 na wszystkich dostępnych frontach robót z uwzględnieniem wymogów technologicznych wynikających z zapisów SSTWIORB zgodnie z wymogami WK Klauzula 6, Subklauzula 6.5 [Godziny pracy].

Inżynier zwrócił także uwagę na konieczność prowadzenia stałego nadzoru nad jakością wykonywanych robót.

Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 14 sierpnia 2018 r.