W dniu 14 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 92. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 91 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia liczby pracowników przy robotach wykończeniowych. Inżynier przypomniał, że wykonywanie umocnień podatnych stożków można rozpocząć dopiero po zniwelowaniu docelowym terenu pod obiektem. Konsultant po raz kolejny stwierdził, że brakuje lamp ostrzegawczych na funkcjonujących TOR-ach w różnych lokalizacjach. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 22 sierpnia 2018r.