Dnia 14 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 92. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 91 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Inżynier zwrócił uwagę na brak przestrzegania ograniczenia prędkości pojazdów Wykonawcy poruszających się po budowie. Konsultant wskazał na konieczność przedłożenia rozwiązania projektowego połączenia odcinków korytek ułożonych wzdłuż ścianek czołowych i skrzydełek przepustów. Inżynier zwrócił uwagę, że przy ustalaniu lokalizacji stałych znaków wysokościowych (słupki betonowe) powinien wziąć udział przedstawiciel Nadzoru. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 22 sierpnia 2018 r.