W dniu 22 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 93. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 92 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Zwrócono uwagę, aby podczas wykonywania montażu ogrodzeń przy obiektach inżynierskich wykonywać zabezpieczenie wokół przyczółków mostowych zgodnie z dokumentacją. Omówiono kwestię reperów pomiarowych – zdaniem Inżyniera repery powinny posiadać atest. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 29 sierpnia 2018r.
Rada Techniczna nr 93 - zadanie II (5)