Dnia 22 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 93. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 92 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Inżynier poinformował o konieczności przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w zakresie: dojść do studni zlokalizowanych na skarpach, połączenia nawierzchni i dylatacji obiektu WD-8 oraz korekt odcinków ogrodzenia. Konsultant przypomniał, że montowane oznakowanie pionowe musi spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W szczególności należy przestrzegać wysokości montażu tarczy znaku oraz odległości skrajnej części tarczy od krawędzi pobocza. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 29 sierpnia 2018 r.
Rada Techniczna nr 93 - zadanie I (1)