W dniu 29 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 94. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 93 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał o konieczności wcześniejszego zatwierdzania TOR planowanych do wprowadzenia oraz zwrócenie uwagi na terminy ważności zatwierdzonych TOR. Inżynier poinformował, że oczekuje od Wykonawcy pilnego dokonania przeglądu pracy łożysk na wszystkich obiektach inżynierskich, przy współudziale Projektanta. Omówiono kwestię montażu ogrodzeń przy obiektach inżynierskich, z szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wykonywanego wokół przyczółków mostowych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 5 września 2018r.
Rada Techniczna nr 94 - zadanie II (4)