Dnia 29 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 94. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 93 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Konsultant przypomniał o ustawieniu oznakowań przy wyjazdach z budowy. Inżynier ponowie zwrócił uwagę Wykonawcy na brak uwidocznienia odcinków dróg, na których w oparciu o wykonane odkrywki i badania materiału w podłożu Wykonawca proponuje wykorzystanie istniejących warstw konstrukcyjnych dla docelowego wykonania przedmiotowych dróg. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 5 września 2018 r.
Rada Techniczna nr 94 - zadanie I (5)