W dniu 5 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 95. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 94 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant wspomniał o sprawdzeniu ważności gwarancji dobrego wykonania. Wykonawca zgłosił na dzień 16.09.2018 r. gotowość przeprowadzenia Prób Końcowych. Inżynier przypomniał o obowiązku koordynowania robót drogowych z innymi branżami. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 19 września 2018r.
Rada Techniczna nr 95 - zadanie II (3)