Dnia 5 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 95. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 94 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Inżynier zobowiązał Wykonawcę do przedstawienia harmonogramów robót, których zakończenie jest niezbędne do przeprowadzenia audytu BRD oraz uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. Kierownik Projektu zwróciła uwagę, że Wykonawca do tej pory nie przekazał żadnej instrukcji współpracy ruchowej dla przepompowni. Konsultant wskazał na konieczność określenia przez Wykonawcę realnego terminu rozpoczęcia i ukończenia prac zakresie makroniwelacji na terenie MOP-ów. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 19 września 2018 r.
Rada Techniczna nr 95 - zadanie I (3)