W dniu 19 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 96. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 95 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Inżynier poinformował, że oczekuje pilnego doszczegółowienia ekranów przeciwolśnieniowych w pasie rozdziału w obrębie ścianek zaplecznych przyczółków. Konsultant przypomniał o zachowaniu technologicznej kolejności prowadzenia prac. W dniu 12 września 2018r. odbyło się pierwsza spotkania komisji Odbioru Robót. Harmonogram prac Komisji Odbioru Robót przewiduje zakończenie przeglądów oraz zestawienie usterek i robót  zaległych w dniu 28.09.2018r. Następne spotkanie Komisji będzie w dniu 04.10.2018r. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 26 września 2018r.

Rada Techniczna nr 96 - zadanie II (7)