Dnia 19 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 96. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud. 

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 95 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Konsultant zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia zatrudnienia w zakresie pracowników fizycznych. Wykonawca poinformował, że jego zdaniem niewystarczająca ilość pracowników fizycznych występuje tylko w zakresie robót brukarskich. Inżynier przypomniał o przystąpieniu do prac związanych z pomiarem powykonawczym trasy głównej. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 26 września 2018 r.

Rada Techniczna nr 96 - zadanie I (5)