Dnia 26 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 97. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 96 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 19. Wykonawca został zobowiązany do ustawienia znaków ograniczających prędkość do 30 km/h przy głównych wjazdach na trasę główną S3. Konsultant przypomniał, że każdorazowo do uruchomienia tymczasowych przejazdów przez wiadukty niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie oraz wypełnienie w wyznaczonym terminie wszystkich warunków wydanego pozwolenia. Wykonawca oświadczył, że jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji stanu granic pasa drogowego – oraz wytyczania punktów granicznych które uległy zniszczeniu, w przyszłym tygodniu przystąpi do stabilizacji granic oraz świadków pasa drogowego. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 3 października 2018 r.
Rada Techniczna nr 97 - zadanie I (5)