W dniu 3 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 98. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 97 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Inżynier stwierdził konieczność zwiększenia ilości zaangażowania sprzętowo-ludzkiego. Przypomniano, że ostatnie spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 04.10.2018r. Ustalono termin spotkania koordynacyjnego w sprawach związanych z organizacją otwarcia drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Bolków na dzień 09.10.2018r. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 17 października 2018r.
Rada Techniczna nr 98 - zadanie II (1)