Dnia 3 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 98. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 97 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 20. Konsultant poinformował, że oczekuje przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych dotyczących obydwóch wlotów ronda na DK3, dojść do włazów studni wpadowych, podpór dla bramownic oraz połączenia nawierzchni z budynkami MOP. Inżynier przypomina o zakończeniu prac związanych z przekazaniem punktów referencyjnych do GDDKiA. Pierwsze spotkania Komisji Odbioru Robót zaplanowano na dzień 4 października 2018. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 17 października 2018 r.
Rada Techniczna nr 98 - zadanie I (6)