W dniu 17 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 99. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 98 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier poinformował, że oczekuje od Wykonawcy szczegółowego harmonogramu usunięcia stwierdzonych i spisanych przez Komisję odbiorową usterek i robót zaległych, w szczególności dla asortymentu ekrany. W dniu 26 września 2018r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o Wystawienie Świadectwo Przejęcia. Przeanalizowano sprawy finansowe, roszczeniowe oraz inne dotyczące aktualnego stanu Kontraktu.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 24 października 2018r.
Rada Techniczna nr 99 - zadanie II (4)